Proprioceptie

In een aantal cursus beschrijvingen is de term 'proprioceptie' genoemd. Dit wordt in alle boven genoemde cursussen als leer - en ontwikkelingsfase behandelt.

Een simpele uitleg van proprioceptie is; het houding- en bewegingsgevoel. Deze 'awareness' in elk segment van de kinetische ketting (= het lichaam als een functionerend geheel) moet goed werken voor voldoende motorische controle,wat de basis is voor efficiente beweeg patronen.

Er is in toenemende mate aandacht naar de invloed van proprioceptie op de stabiliteit van de gewrichten, hiermee bedoelen we de bewegingen in de gewrichten en het gevoel voor de gewrichts stand of positie. De functionele stabiliteit van o a de knie, rug en scapula zijn sterk afhankelijk van deze proprioceptie en de neuromusculaire controle. Neuromusculaire controle  (respons op prikkel) is het mechanisme waarmee de functionele stabiliteit tot stand komt.

Beweging beinvloed proprioceptie en proprioceptie beinvloed beweging!
Hieruit kunnen we concluderen dat wanneer bewegingen stijf, slordig en dus beperkt worden, de 'proprioceptieve awareness' geen normale 'feedback' zal kunnen geven.

De aansturing en regulering van houdingen en bewegingen wordt tot stand gebracht door samenwerking van 'feedback' en 'feedforward'. Feedback komt tot stand door waarnemen en registreren van houding of bewegingsverloop uitvoering en corrigeert hierop. Feedforward is een anticipatie op een nog niet plaatsgevonden verandering of verstoring van de houding of uitvoering; Dit is het vooruit grijpen op een eerder ervaren motorisch leerproces.

Alle bovengenoemde cursussen zijn niet specifiek gericht op de verbetering van proprioceptie en neuromusculaire controle, maar bij elke oefening of beweging wordt deze proprioceptie gestimuleerd.

 

 
  functionele training logo Micro Gym
Copyright © 2012 Micro Gym. Alle rechten voorbehouden.